يكشنبه 3 تير 1403
B and V new.png

جستجوی کتاب


جستجوی پیشرفته

اساتید دانشگاه

آقای دکتر حمید قاسمی (مدیریت ورزشی) http://www.hghasemi.com/

خانم دکتر سارا کشکر (مدیریت ورزشی) http://www.sarakeshkar.com/

آقای دکتر مهدی شهبازی (رفتار حرکتی) http://shahbazimehdi.blogfa.com/

آقای دکتر مسعود گلپایگانی (حرکت درمانی، توانبخشی و بازتوانی) http://golpayegani.vcp.ir/

آقای دکتر نصراله سجادی http://nsajadi.ir/

آقای دکتر حیدر صادقی (بیومکانیک ورزشی) http://tmu-sadeghi.blogfa.com/ 

آقای دکتر رضا شجیع (مدیریت ورزشی) http://shajie.ir/

خانم دکتر فاطمه جعفری (مدیریت ورزشی) http://f-jafari.blogfa.com/

خانم دکتر فریده شریفی‌فر (مدیریت ورزشی) http://www.sharififar.com/ 

نماد اعتماد الکترونیکی