دوشنبه 4 تير 1403
B and V new.png

جستجوی کتاب


جستجوی پیشرفته

آزمون کنکور دکترا

آزمون دکتری نیمه متمرکز  رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

 

آمار پذیرش دانشگاه‌ها - دوره دکتری سال 1397

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1398

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش مدیریت ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش آسیب‌شناسی ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش بیومکانیک ورزشی

 

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

کلید سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

 کلید سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

 دفترچه سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی

 کلید سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی

 دفترچه سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

 کلید سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

 دفترچه سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

 کلید سوالات آزمون دکتری 1397 رشته امتحان تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

 

دفترچه سوالات کنکور سراسری 1397 - استعداد تحصیلی و زیان انگلیسی عمومی

کلید سوالات کنکور سراسری 1397 - استعداد تحصیلی و زیان انگلیسی عمومی

نماد اعتماد الکترونیکی