شنبه 25 مرداد 1399

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره كارنامه نتيجه انتخاب رشته و وضعيت علمي داوطلبان در هر كد رشته محل همراه با برنامه زماني مراجعه و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله ارزیابی تخصصی) آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال1396

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس این لینک مراجعه نمایید.

لطفا جهت مشاهده کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتري سال 1396 به آدرس این لینک مراجعه نمایید.

نماد اعتماد الکترونیکی